Op 23 mei 2019 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in april gestegen van 119,5% naar 120,7%.

De onderliggende voorzieningen zijn in april gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. De waarde van het vermogen is in april gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 1,2%-punt gestegen.

Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 120,9% naar 120,8%.