Op 17 januari 2020 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in december gelijk gebleven op 118,6%.

De onderliggende voorzieningen zijn in december gedaald, met name omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Daartegenover staat dat per 1 januari 2020 een toeslag is verleend wat de voorziening heeft verhoogd. Vanwege positieve rendementen is het vermogen – dat het fonds in eigen beheer houdt – gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand gelijk gebleven. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gestegen van 118,1% naar 118,2%.