Op 17 juli 2018 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad is in juni gedaald van 122,2% naar 121,8%

De voorzieningen zijn in juni gestegen, omdat de gebruikte rekenrente is gedaald. Daar tegenover staat dat de waarde van onze beleggingen in juni is gedaald. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad gedaald. De actuele dekkingsgraad van juni 2018 is hoger dan die van juni 2017. Hierdoor is onze beleidsdekkingsgraad gestegen naar 121,7%