Op 15 april 2020 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in maart gedaald van 113,8% naar 110,6%.

De onderliggende voorzieningen zijn in maart gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Als gevolg van negatieve rendementen daalt het vermogen van het fonds.

Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met -3,2%-punt gedaald. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 117,5% naar 116,7%.