Op 13 november 2018 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in oktober gedaald van 123,0% naar 120,5%.

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds – zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen – is in oktober gedaald van 123,0% naar 120,5%. De onderliggende voorzieningen zijn in oktober gestegen, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gedaald. De waarde van het vermogen is in oktober flink gedaald. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 2,5%-punt gedaald.

Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 122,2% naar 122,0%.