Op 30 oktober 2018 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in september gestegen van 122,5% naar 123,0%.

De onderliggende voorzieningen zijn in september gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. De waarde van het vermogen is in september (lichtelijk) gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 0,5%-punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gestegen van 122,1% naar 122,2%.