Op 14 oktober 2019 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in september gestegen van 114,8% naar 116,2%.

De onderliggende voorzieningen zijn in september gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Dankzij positieve rendementen is het vermogen van het fonds gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 1,4%-punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 119,1% naar 118,5%.