Op 13 november 2019 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in oktober gestegen van 116,2% naar 117,6%.

De onderliggende voorzieningen zijn in oktober gedaald, omdat de rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Dankzij positieve rendementen is het vermogen van het fonds daarnaast gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 1,4%-punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 118,5% naar 118,3%.