Op door: Pensioenfonds Avebe

Zoals je wellicht weet is vorig jaar de Wet Toekomst Pensioenen van kracht geworden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland moeten veranderen. Ook onze pensioenregeling zal aangepast moeten worden.

De sociale partners bij Avebe besluiten hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe pensioenregeling een solidaire
pensioenregeling wordt. Dit is een regeling waarbij de pensioenen gezamenlijk belegd worden en de risico’s ook samen worden gedeeld. Daarnaast zal er een buffer worden
aangehouden om de pensioenen van gepensioneerden stabiel te houden. We noemen deze buffer een ‘solidariteitsreserve’. Over andere kenmerken wordt in het laatste kwartaal van dit jaar een besluit genomen.

De nieuwe pensioenregeling wordt per 1 januari 2027 ingevoerd.