Op 12 juni 2018 door: Pensioenfonds Avebe

Onlangs is het jaarrapport over 2017 verschenen.

2017 was een relatief rustig jaar als het gaat om grote pensioenveranderingen. Wel heeft het bestuur in 2017 o.a. veel aandacht besteed aan de administratie, het contract met de pensioenuitvoerder Achmea Pensioenservices en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op financieel vlak was 2017 een goed jaar voor Pensioenfonds Avebe; er is een hoger rendement behaald ten opzichte van 2016 en ook de beleidsdekkingsgraad is gestegen. Wilt u meer weten? Lees dan het jaarrapport door.