Op 20 maart 2020 door: Pensioenfonds Avebe

Er is veel nieuws over de gevolgen van het Corona virus op de economie. Ook Pensioenfonds Avebe heeft te maken met de gevolgen van het virus.

Er is op dit moment veel nieuws over het Covid-19 virus (Corona). Het coronavirus heeft gevolgen voor de aandelenmarkt, die momenteel een enorme daling ondergaat. Dit heeft ook effect op de financiële positie van Pensioenfonds Avebe. Ondanks dat deze is verslechterd, is deze nog altijd voldoende. Als de onrust aanhoudt dan kan dat betekenen dat er de komende jaren niet of nauwelijks toeslagen kunnen worden verleend. Het verlagen van uw pensioen bij Pensioenfonds Avebe is op dit moment echter niet aan de orde.

Het is goed om te realiseren dat pensioenen altijd voor de lange termijn worden belegd. Flinke dalingen komen vaker voor, de beurzen hebben zich in het verleden hersteld.