Op 12 februari 2019 door: Pensioenfonds Avebe

Het opbouwpercentage voor 2019 is bekend.

Ieder jaar bouw je een deel van je uiteindelijke pensioen op. Over het bruto loon (tot maximaal € 107.593 in 2019) minus de franchise bouw je jaarlijks maximaal 1,738% aan pensioen op. Het opbouwpercentage kan in een bepaald jaar naar beneden worden bijgesteld. Dit zullen wij doen als de premie die de werkgever betaalt onvoldoende is om de pensioenen van te betalen. We hebben namelijk afgesproken dat de werkgever maximaal 25% van de totale loonsom van de medewerkers besteedt aan de pensioenregeling. Ieder jaar wordt dus het opbouwpercentage opnieuw vastgesteld. Voor 2019 is het opbouwpercentage vastgesteld op 1,738%. Dit is het maximale opbouwpercentage dat wij fiscaal gezien mogen gebruiken. 

Voorbeeldberekening
Stel: je verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 13.785. Je bouwt in 2019 1,738% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van (€ 50.000 - €13.785 =) € 36.215. Je bouwt in 2019 dan dus € 629,42 per jaar aan ouderdomspensioen op. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering krijgt, is een optelsom van alle jaren pensioenopbouw (plus de eventuele indexatie).

Mogen wij u een paar vragen stellen over deze website?

Wij willen deze website zo goed mogelijk maken. Door onderstaande vragen te beantwoorden kunt u ons helpen.