Op 14 september 2019 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 117,5% naar 114,8%.

De onderliggende voorzieningen zijn in augustus gestegen, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand weer verder is gedaald. Door negatieve rendementen is het vermogen van het fonds in augustus ook gedaald. Als gevolg van de dalende rente en de negatieve rendementen is, over het geheel bezien, het vermogen gedaald. Per saldo is de actuele dekkingsgraad echter de afgelopen maand met 2,7% punt gedaald. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is tevens gedaald van 119,7% naar 119,1%

Download

shutterstock_1037332330-129-1558702293.jpg