Beleggen

Pensioenfonds Avebe belegt de premies die u en Avebe samen maandelijks afdragen. Dit doen we onder meer in aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Alles wat we met onze beleggingen verdienen, komt ten goede aan de pensioenen van zo’n 4.500 mensen die we vertegenwoordigen.

Een zo goed mogelijk pensioen

Ons vermogen wordt belegd. Dit doen we voor de Avebe medewerkers die nu maar ook in het verleden hun geld aan ons hebben toevertrouwd. Door de premies te beleggen willen we iedereen een zo goed mogelijk pensioen geven. Allereerst vinden we het belangrijk dat de pensioenen niet hoeven te worden verlaagd. Gelukkig hebben we dit nog nooit hoeven te doen en het is ook de verwachting dat we dit in de toekomst niet hoeven te doen. Omdat de prijzen meestal stijgen vinden we het ook belangrijk dat we uw pensioen met de prijzen mee kunnen laten stijgen. In vaktermen: indexatie of toeslagverlening. De laatste jaren is dit voor een deel gelukt. U leest hier meer over onze dekkingsgraad.  

Duurzaamheid

Het fonds heeft bijzondere aandacht voor de lange termijn doelstellingen van de ondernemingen waarin zij belegt in termen van duurzame economische groei. Het fonds is van mening dat duurzaamheid en corporate governance onlosmakelijk met zorgvuldig ondernemerschap verbonden zijn. De ondernemingsleiding moet in staat zijn hierover verantwoording af te leggen.

Risico’s van beleggen 

Om iedereen een zo goed mogelijk pensioen te kunnen geven, moeten we ons vermogen beleggen. Als de rendementen tegenvallen, dan kan het voorkomen dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager wordt. Een deel van onze beleggingsportefeuille is herverzekerd bij Aegon. Dit betekent dat we over dit deel geen risico lopen. In de beleggingsportefeuille die we zelf in beheer hebben nemen we meer risico’s om een hoger rendement te halen. De risico’s die we nemen zijn overigens verantwoord. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is nihil.  

Waarin beleggen we?

We beleggen een groot deel in aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten en Europa. We beleggen een beperkt deel in aandelen van bedrijven in zogenaamde opkomende landen (denk aan China, India). Ook beleggen we onder andere in onroerend goed, inflatiegerelateerde obligaties en Nederlandse hypotheken.

Onze verantwoordelijkheid

Een dergelijke verantwoording is inherent aan goed ondernemingsbestuur en daarmee van belang om te voorkomen dat de onderneming zich gaat vervreemden van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. De activiteiten van het fonds op het gebied van duurzaamheid en corporate governance vormen voor het fonds geen doel op zichzelf. Uitvoering van het beleid van het fonds op deze gebieden wordt steeds getoetst aan haar primaire verantwoordelijkheid om een optimaal rendement te genereren in het belang van de belanghebbenden bij het fonds.

Mogen wij u een paar vragen stellen over deze website?

Wij willen deze website zo goed mogelijk maken. Door onderstaande vragen te beantwoorden kunt u ons helpen.