De Vereniging van Gepensioneerden van Avebe (de VerGepA) is een gepensioneerdenvereniging. Het doel is tweeledig:

  1. Het bevorderen en in stand houden van contacten tussen leden en oud-collega’s en met het bestuur van het Pensioenfonds Avebe.
  2. Het behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot pensioenaanspraken en de belangen op sociaaleconomisch terrein.

Deze doelstellingen probeert VerGepA te bereiken door de vertegenwoordiging van een gepensioneerde in het bestuur van het pensioenfonds, in het verantwoordingsorgaan (het VO) en het lidmaatschap van de landelijke vereniging van ouderen organisaties:  “De Koepel Gepensioneerden”  De Koepel behartigt de belangen van gepensioneerden op landelijk niveau.
 

 

 

 

In de pensioenwet hebben medezeggenschap van gepensioneerden en transparantie een hoge prioriteit. Een vereniging als de onze heeft een wettelijke status. In het Verantwoordingsorgaan (VO)  wordt 1/3 van de beschikbare zetels door gepensioneerden ingenomen. Ook voor het bestuur van het pensioenfonds draagt  VerGepA een gepensioneerde voor.  Het is belangrijk dat gepensioneerden  een stem hebben, vandaar onze vereniging.

Wilt U meer weten over bovenstaande? Meer informatie op de website van VerGepA (https://www.vergepa.nl) en natuurlijk kunt u informatie inwinnen bij onze secretaris John Maan (tel. 0597-416964) of bij onze penningmeester Piet Schuringa (tel. 0598-612831) of door een e-mail te sturen naar vergepa.info@gmail.com.