Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald moet worden).De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het maken van financiële beslissingen. 

Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

Verloop van de dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds - zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen - is in december gedaald van 135% naar 125,5%. De onderliggende voorzieningen zijn in december gedaald, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gestegen. Daar tegenover staat dat de voorzieningen eind december zijn gestegen door de verleende toeslag. Per saldo zijn de voorzieningen gestegen.

Als gevolg van negatieve rendementen daalt het belegd vermogen van het fonds. Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met 9,5%-punt gedaald.

Onze beleidsdekkingsgraad - zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden - is gedaald van 130,5% naar 130,4%.

Dit overzicht laat zien hoe onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden ontwikkelden: