Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald moet worden). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het maken van financiële beslissingen.

Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

Verloop van de dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds – zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen – is in november gestegen van 120,5% naar 121,2%. De onderliggende voorzieningen zijn in november gedaald. Aan de ene kant is de gebruikte rekenrente de afgelopen gedaald, waardoor de voorzieningen licht zijn gestegen. Aan de andere kant zijn nieuwe sterftegrondslagen ingevoerd, waardoor de voorzieningen zijn gedaald. Per saldo resulteert een daling van de voorzieningen. De waarde van het vermogen is in november gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 0,7%-punt gestegen.

Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 122,0% naar 121,9%.

Dit overzicht laat zien hoe onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden ontwikkelden: