Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald moet worden).De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het maken van financiële beslissingen. 

Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

Verloop van de dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds - zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen - is in oktober gestegen van 125,9% naar 126,8%.
De onderliggende voorzieningen zijn in oktober gestegen, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gedaald. Daar tegenover staat een lichte daling van de voorziening door een doorgevoerde grondslagwijziging. 
 
Als gevolg van positieve rendementen stijgt het belegd vermogen van het fonds. Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met 0,9%-punt gestegen.
Onze beleidsdekkingsgraad - zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden - is gestegen van 122,3% naar 123,3%.

Dit overzicht laat zien hoe onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden ontwikkelden: