Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald moet worden).De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het maken van financiële beslissingen.

Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

Verloop van de dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds – zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen – is in juni gestegen van 117,9% naar 118,2%. De onderliggende voorzieningen zijn in juni gestegen, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gedaald. Dankzij positieve rendementen is het vermogen van het fonds in juni gestegen. Als gevolg van de dalende rente en deze positieve rendementen is, over het geheel bezien, het vermogen licht gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 0,3% punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 120,5% naar 120,2%.

Dit overzicht laat zien hoe onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden ontwikkelden: