Wat is de dekkingsgraad?

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald moet worden).De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het maken van financiële beslissingen.

Minimaal vereist

Als het vermogen even hoog is als de verplichtingen, is de dekkingsgraad precies 100%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van Nederlandse pensioenfondsen trouwens een hogere dekkingsgraad, namelijk minimaal 105%. 

Verloop van de dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds - zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen - is in oktober gestegen van 114,9% naar 115,2%. In oktober zijn de meest recente overlevingsgrondslagen verwerkt in de voorzieningen. Deze hebben een verlagend effect op de voorzieningen. Daarnaast is de rente licht gedaald waardoor de voorzieningen licht zijn gestegen. Dit was echter minder dan de daling vanwege de nieuwe overlevingsgrondslagen. Als gevolg van licht negatieve rendementen daalt het vermogen van het fonds licht.

Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met 0,3%-punt gestegen. Onze beleidsdekkingsgraad - zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden - is gedaald van 114,9% naar 114,7%.

Dit overzicht laat zien hoe onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden ontwikkelden:

Mogen wij u een paar vragen stellen over deze website?

Wij willen deze website zo goed mogelijk maken. Door onderstaande vragen te beantwoorden kunt u ons helpen.