Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door VISMA Idella (VI). VI doet haar uiterste best om de pensioenregeling voor u zorgvuldig uit te voeren en u goed te informeren. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat u desondanks niet tevreden bent. In dat geval neemt u contact op met VI om uw klacht te bespreken. U kunt hiervoor het contactformulier op onze website gebruiken of telefonisch contact leggen met de pensioenhelpdesk. Binnen een week ontvangt u van VI een bevestiging dat zij de klacht ontvangen hebben. Binnen zes weken ontvangt u van VI een inhoudelijke reactie op uw klacht. Dit laatste tenzij VI meer informatie van u nodig heeft om de klacht te kunnen behandelen. In dat geval wordt de termijn van zes weken verlengd met de termijn voor beantwoording van de vraag om nadere informatie.

Komt u er met VI niet uit? Dan kunt u dit binnen vier weken na ontvangst van de inhoudelijke reactie van VI op uw klacht escaleren en de bestuursadviseur informeren over uw klacht. Dat werkt als volgt:

Een klacht moet u schriftelijk aan ons opsturen. Schriftelijk wil zeggen per post of per e-mail; het kan dus niet telefonisch. U kunt uw klacht sturen naar de bestuursadviseur: Willis Towers Watson Netherlands B.V., ter attentie van de heer G. Liefers, Postbus 75201 | 1070 AE Amsterdam of per e-mail (Pensioenfonds-avebe@willistowerswatson.com). Vermeld duidelijk dat het om een klacht gaat.

  1. U krijgt binnen een week nadat wij uw klacht hebben ontvangen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de bestuursadviseur, per e-mail of per post. Daarin laten wij u weten binnen welk termijn de klacht zal worden afgehandeld.
  2. Het bestuur stuurt u binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie op uw klacht, met een duidelijke onderbouwing. Hebben we langer de tijd nodig? Dan nemen we binnen 6 weken contact met u op om een nieuwe reactiedatum af te spreken.
  3. Vindt u dat de klacht niet goed is afgehandeld? Dan kunt u naar de Ombudsman Pensioenen stappen. Dat kan pas als u er met ons echt niet uit bent gekomen.
  4. Desgewenst kunt u (daarna) in beroep gaan bij de rechter. Dat kan ook zonder dat u bij de Ombudsman Pensioenen bent geweest.

Er is een nieuwe geschilleninstantie, speciaal voor geschillen als deelnemers en pensioenfondsen er onderling niet uitkomen. Bij deze instantie kunnen deelnemers terecht die een geschil hebben met hun pensioenfonds dat niet via de interne klachtenprocedure kan worden opgelost.

Meer weten? Voor het behandelen van klachten houden wij ons aan het Klachten- en geschillenreglement.