Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw pensioen achterlaten bij Pensioenfonds Avebe of meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. We noemen dit waardeoverdracht. Als u in dienst bent gekomen bij Avebe dan kunt u uw pensioen van uw vorige pensioenuitvoerder meenemen naar Pensioenfonds Avebe.


Waardeoverdracht

Waardeoverdracht kan voor u gunstig zijn, maar dat is niet altijd het geval. Dat is vooral afhankelijk van de verschillen tussen de regelingen van uw oude en uw nieuwe werkgever, maar ook van het verschil in toeslagbeleid bij beide pensioenuitvoerders. Vraag daarom altijd eerst een offerte op. Dit doet u bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Als u in dienst treedt bij Avebe dan vraagt u de offerte op bij ons. 

Wilt u de pensioenregelingen vergelijken? Gebruik dan de Pensioenvergelijker.


Verhuizen naar het buitenland

Als u uw pensioen bij ons achterlaat én naar het buitenland verhuist, moet u ervoor zorgen dat wij altijd weten waar u woont. Geef daarvoor uw nieuwe adres aan ons door. 


Lees meer

Bij een waardeoverdracht komt veel kijken. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de brochure 'In dienst'.

 

Belangrijkste vragen

Top 3 situaties

Image 1

U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering. Waarschijnlijk ontvangt u ook een AOW-uitkering.

Image 1

U heeft een aantal keuzes voordat u met pensioen gaat.

Image 1

Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw…