Toezichthouders

Houdt het bestuur zich wel aan alle regels? Is de medezeggenschap goed geregeld en houdt het pensioenfonds iedereen goed op de hoogte? Dat zijn zaken waar de toezichthouders op letten. De toezichthouders zijn:

De Nederlandsche Bank (DNB). DNB houdt toezicht op banken, beleggings- en effecteninstellingen. DNB ziet er onder andere op toe of pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM is gedragstoezichthouder op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt dit onder meer aan de hand van het concept jaarverslag. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan wordt in het jaarverslag opgenomen. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over:

  • Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante informatie, waaronder - indien van toepassing – de bevindingen van de visitatiecommissie;
  • Het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
  • Beleidskeuzes voor de toekomst.

Ook heeft het Verantwoordingsorgaan recht om advies uit te brengen over een aantal aangelegenheden. 

Dit is de huidige samenstelling van het Verantwoordingsorgaan:

Naam

Functie

 

F. (Fokko) Greven 

Voorzitter