U bent met pensioen. U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering en bouwt geen pensioen meer op. We hebben hieronder een aantal zaken op een rij gezet die voor u interessant kunnen zijn.
 

Indexatie

Het is belangrijk dat uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt. We noemen dit indexatie. Als u met pensioen bent dan proberen wij uw pensioen ieder jaar te indexeren op basis van de stijging van de prijzen (inflatie). 

Voor de huidige medewerkers proberen we het pensioen te verhogen op basis van de loonontwikkeling bij Avebe. De toeslag bedraagt op basis van de financiële positie van het pensioenfonds 3,4%. 

groep 1: Met pensioen of ontslag voor 1 april 1996: 1,6%
groep 2: Met pensioen of ontslag vanaf 1 april 1996 tot 9 december 1999: 1,6%
groep 3: Met pensioen of ontslag vanaf 9 december 1999: 1,2%
groep 4: De huidige medewerkers: 3,4%

Voor de oud-medewerkers gebruiken we de prijsinflatie als maatstaf. Deze was in de periode augustus 2022 – augustus 2023 1,6%. Voor groep 3 en 4 is de verhoging voorwaardelijk. Voor groep 3 wordt er gekeken naar de financiële postie van het pensioenfonds. Voor groep 4 kijken we naar de collectieve loonsverhoging bij Avebe. Deze was in 2023 4,35%. Voor groep 1 en 2 geldt een (deels) onvoorwaardelijke toeslag
 

Informatie

U ontvangt ieder jaar een opgave van uw pensioen. U ziet dan precies hoeveel belasting er in dat jaar wordt ingehouden. Ook informeren wij u jaarlijks over de hoogte van de indexatie. 
Hieronder ziet u op welke data wij uw pensioen dit jaar overmaken. Als uw bankrekeningnummer wijzigt dan kunt u dit het beste rechtstreeks doorgeven aan de salarisadministratie van Avebe.