Vanaf 10 jaar voordat uw AOW ingaat kunt u met pensioen gaan. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw pensioen juist uit te stellen. Dit kunt u maximaal vijf jaar doen. De standaard pensioenleeftijd is uw AOW-leeftijd. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U kunt hier uw AOW-leeftijd berekenen. Als u eerder of juist later met pensioen wilt gaan dan moet u dat afstemmen met uw werkgever.
 

Pensioen omruilen

U heeft ook een aantal andere keuzes rondom uw pensioen. Zo kunt u een deel van uw eigen pensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw partner. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden een te laag inkomen zal hebben. U kunt ook uw partnerpensioen omruilen zodat uw eigen pensioen hoger wordt. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden over een eigen inkomen beschikt.
 

Tijdelijk hoger of lager pensioen

U kunt ook kiezen voor een tijdelijk hogere of juist lagere pensioenuitkering. Deze keuze maakt u een paar maanden voordat u met pensioen gaat.

Bedrag ineens

U kunt er waarschijnlijk vanaf 1 juli 2025 voor kiezen om maximaal 10% van je opgebouwde pensioen ineens op te nemen. We noemen dit 'bedrag ineens;.

Ligt uw pensioen op koers?

Het is goed om een beeld te hebben van uw pensioen. U kunt dan ook zelf bepalen of u eerder of juist later met pensioen kunt gaan. In de pensioenplanner ziet u precies hoe hoog uw Avebe-pensioen is. De pensioenplanner is voorlopig niet beschikbaar in verband met de overgang naar Visma Idella. Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd ook bij andere werkgevers? Ga dan eens naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.


Uw keuze doorgeven

Als u eerder of gedeeltelijk met pensioen wilt gaan dan moet u dat minimaal zes maanden voor de gewenste startdatum doorgeven aan Avebe. Als u een deel van uw pensioen wilt uitruilen of wilt varieren in de hoogte van het pensioen (hoog/laag) dan moet u dat doorgeven aan VISMA Idella. U kunt de pensioenplanner gebruiken om uw keuzes door te rekenen. De pensioenplanner is voorlopig niet beschikbaar in verband met de overgang naar Visma Idella.

Lees meer

Wilt u hier meer over weten? Lees dan de brochure 'Met pensioen'.

 

Belangrijkste vragen

Top 3 situaties

Image 1

U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering. Waarschijnlijk ontvangt u ook een AOW-uitkering.

Image 1

U heeft een aantal keuzes voordat u met pensioen gaat.

Image 1

Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw…