Als u bij Avebe werkt en u komt te overlijden dan moet uw partner dit melden bij de gemeente. De gemeente informeert ons. Wij nemen contact op met uw nabestaanden. Uw partner ontvangt namelijk na uw overlijden een inkomen. We noemen dit het partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan ontvangen zij mogelijk een wezenpensioen.


Na uw overlijden

Het is belangrijk dat uw nabestaanden uw overlijden aan de gemeente melden. Wij bekijken dan vervolgens of uw nabestaanden (partner en/of kinderen) in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. Indien dat zo is dan nemen wij contact op met uw partner en/of kinderen. 


Tijdelijk partnerpensioen

Als u voor uw AOW-leeftijd komt te overlijden dan ontvangt uw partner ook nog een aanvullend tijdelijk partnerpensioen. Dit aanvullende partnerpensioen wordt uitgekeerd totdat uw partner een AOW-uitkering ontvangt. Als u bij Avebe het Nabestaandenoverbruggingspensioen heeft afgesloten dan ontvangt uw partner ook een extra aanvullende uitkering bovenop het partnerpensioen en het tijdelijk partnerpensioen. Let op: u kunt de verzekering voor Nabestaandenoverbruggingspensioen alleen binnen 3 maanden na indiensttreding of 3 maanden na wijziging burgelijke staat afsluiten. U doet dit bij Avebe. 


Vanuit de overheid

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-uitkering. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn voor 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).


Meer lezen?

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen is geregeld? Log dan in op de pensioenplanner. De pensioenplanner is voorlopig niet beschikbaar in verband met de overgang naar Visma Idella. Wilt u meer lezen over het partnerpensioen? Bekijk dan de brochure. U vindt de brochure hieronder. 

Belangrijkste vragen

Top 3 situaties

Image 1

U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering. Waarschijnlijk ontvangt u ook een AOW-uitkering.

Image 1

U heeft een aantal keuzes voordat u met pensioen gaat.

Image 1

Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw…