Zodra u getrouwd bent dan heeft uw partner automatisch recht op partnerpensioen. Dat betekent dat er voor uw partner een inkomen is geregeld wanneer u overlijdt. U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden.
 

Samenwonen

Als u gaat samenwonen dan is het belangrijk dat u uw partner bij ons aameldt. Daarnaast dient u een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst te hebben en aan ons op te sturen. Het is belangrijk om te realiseren dat als uw relatie eindigt, dan heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen.
 

Nabestaandenoverbruggingspensioen

Wilt u graag een aanvullend inkomen regelen voor uw partner? Kies dan voor het Nabestaandenoverbruggingspensioen. Dit is een vrijwillige verzekering waarmee u een extra inkomen verzekerd voor het geval u overlijdt. De uitkering is ongeveer 1.590 euro per maand (2024). U betaalt hiervoor zelf de premie. De premie is gebaseerd op uw leeftijd. Let op: u kunt deze verzekering alleen binnen 3 maanden na indiensttreding of 3 maanden na wijziging burgelijke staat afsluiten. Wilt u meer weten? Lees dan verder in de brochure over het Nabestaandenoverbruggingspensioen.

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen voor u is geregeld? Log dan in op de pensioenplanner. De pensioenplanner is voorlopig nog niet beschikbaar in verband met de overgang naar Visma Idella. Als u wilt weten hoeveel partnerpensioen u in totaal hebt opgebouwd, dan kunt u dat bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 

Belangrijkste vragen

Top 3 situaties

Image 1

U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering. Waarschijnlijk ontvangt u ook een AOW-uitkering.

Image 1

U heeft een aantal keuzes voordat u met pensioen gaat.

Image 1

Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw…