Als u binnen of naar Nederland verhuist dan hoeft u geen adreswijziging aan ons door te geven. Wij ontvangen uw adreswijziging van de gemeente waar u zich inschrijft. Als u naar het buitenland verhuist dan moet u uw nieuwe adres wel aan ons doorgeven. Als u een huis gaat kopen dan is het belangrijk om bij uw pensioen stil te staan.


Overlijden en woonlasten: partnerpensioen

Het is goed om in kaart te brengen of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als er iets met u gebeurt. In uw pensioenregeling bij Avebe is een partnerpensioen geregeld voor het geval u komt te overlijden. Een partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Als u een extra inkomen wilt regelen voor uw partner indien u overlijdt dan kunt u kiezen voor het Nabestaandenoverbruggingspensioen. 


Woonlasten na pensionering

U kunt nu alvast bekijken hoe hoog de woonlasten zullen zijn als u later met pensioen bent. Door uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen voordat u stopt met werken, kunt u uw woonlasten verlagen. Het aflossen van uw huis is ook een manier om vermogen op te bouwen voor uw pensioen. 


Lees meer

Wilt u weten op hoeveel pensioen u kunt rekenen? Log dan in op de pensioenplanner of op mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenplanner is voorlopig nog niet beschikbaar in verband met de overgang naar Visma Idella. 
 

Belangrijkste vragen

Top 3 situaties

Image 1

U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering. Waarschijnlijk ontvangt u ook een AOW-uitkering.

Image 1

U heeft een aantal keuzes voordat u met pensioen gaat.

Image 1

Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw…