Over ons

Pensioenfonds Avebe verzorgt de pensioenregeling van Avebe. Dit doen wij voor zo'n 4.462 deelnemers. Dit zijn mensen die nu bij Avebe werken (1.051 mensen) of hebben gewerkt (1.315 mensen) en pensioengerechtigden (2.096 mensen). Het pensioenfonds is geen commerciële organisatie en heeft niet het doel om winst te behalen.

Ons doel

Wij hebben als doelstelling het zo goed mogelijk beheren van de ingelegde pensioenpremies en het uitkeren van pensioenen aan deelnemers, oud-medewerkers en hun partner en/of kind(eren). 

Het bestuur

U leest in dit onderdeel meer over de organisatie van het pensioenfonds.

Beleggingsbeleid

Uw pensioen wordt door ons belegd. Hoe wij dit doen, leest u in dit onderdeel.

Dekkingsgraad

Een belangrijke graadmeter is de dekkingsgraad. In dit onderdeel leest u meer over onze dekkingsgraad.

We willen de medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden een zo goed mogelijk pensioen geven.