Als u uit elkaar gaat dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het pensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen.


Afspraken met uw ex-partner

U kunt met elkaar afspreken op welke manier u het pensioen verdeelt. Het is belangrijk dat u de afspraken over de verdeling van het pensioen vastlegt in een scheidingsconvenant. Als u samenwoonde dan heeft uw ex-partner alleen recht op het opgebouwde partnerpensioen. U informeert het pensioenfonds over uw scheiding door dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen. U moet dit doen binnen twee jaar na uw scheiding doen.


Lees meer

Wilt u hier meer over weten? Lees dan de brochure 'Uit elkaar'.

 

Belangrijkste vragen

Top 3 situaties

Image 1

U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering. Waarschijnlijk ontvangt u ook een AOW-uitkering.

Image 1

U heeft een aantal keuzes voordat u met pensioen gaat.

Image 1

Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw…