Bij onbetaald verlof ontvangt u geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op. Als u langere tijd onbetaald verlof opneemt dan is het belangrijk om de gevolgen voor uw pensioen in kaart te brengen. 

Onbetaald verlof

Er zijn verschillende vormen van onbetaald verlof:
- Ouderschapsverlof                                - Studieverlof
- Langdurig zorgverlof-                            - Kortdurend zorgverlof

Uw pensioenopbouw

Tijdens het onbetaald verlof kunt u uw pensioenopbouw voortzetten. U betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie. Als u hiervoor kiest dan moet u dat aangeven bij uw werkgever. U blijft tijdens de eerste 18 maanden van uw verlof wel automatisch verzekerd voor partnerpensioen.

 

Belangrijkste vragen

Top 3 situaties

Image 1

U ontvangt vanaf nu een pensioenuitkering. Waarschijnlijk ontvangt u ook een AOW-uitkering.

Image 1

U heeft een aantal keuzes voordat u met pensioen gaat.

Image 1

Als u stopt met werken dan stopt ook uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Avebe. U kunt dan een keuze maken: uw…