Welkom! 

Welkom bij Pensioenfonds Avebe! U bouwt pensioen bij ons op. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel in de Pensioenplanner of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Avebe.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?
  Ouderdomspensioen
  Ouderdomspensioen
  Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op de AOW-leeftijd. Meer
  Partnerpensioen
  Partnerpensioen
  Als u overlijdt, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen. Meer
  Tijdelijk partnerpensioen
  Tijdelijk partnerpensioen
  Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Avebe, dan ontvangt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen tot het moment dat hij/zij een AOW ontvangt. Meer
  Wezenpensioen
  Wezenpensioen
  Als u overlijdt, dan krijgen uw kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen. Als uw kind studeert of invalide is, dan is dit tot uiterlijk 27 jaar. Meer
  Arbeidsongeschiktheidspensioen
  Arbeidsongeschiktheidspensioen
  Als u arbeidsongeschikt wordt, dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en ontvangt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen. Meer
  Pensioenreglement
  Pensioenreglement

  In het pensioenreglement leest u meer over uw pensioenregeling.

  Meer

 • Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?
  Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk een ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen op. Ook is er mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen voor als u arbeidsongeschikt wordt.

 • Hoe bouwt u pensioen op?
  Drie soorten pensioen
  Drie soorten pensioen

  U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:
  A. AOW: dit krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
  B. Pensioen via uw werkgever(s), waaronder Avebe. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat u opbouwt bij Pensioenfonds Avebe.      C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een lijfrente of banksparen.
   

  Meer
  Middelloonregeling
  Middelloonregeling
  U bouwt ieder jaar een deel van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van de pensioenen die u jaarlijks opbouwt. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. U bouwt pensioen op in een middelloonregeling. Meer
  Opbouwpercentage
  Opbouwpercentage
  U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon, omdat we rekening houden met de AOW die u later ontvangt. Het gedeelte van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet de ‘franchise’. Over het bruto loon (tot maximaal € 128.810 in 2023) minus de franchise bouwt u jaarlijks maximaal 1,738% aan pensioen op. Het opbouwpercentage kan in een bepaald jaar naar beneden worden bijgesteld. Meer
  https://www.pensioenfondsavebe.nl/assets/img/icons/opbouwpercentage.png
  De premie
  U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Avebe doet dat ook. De premie die u betaalt ziet u op uw loonstrook. Meer

 • Welke keuzes heeft u zelf?
  Waardeoverdracht
  Waardeoverdracht
  Bent u nieuw in dienst bij Avebe? U kunt het pensioen dat u via eerdere werkgevers heeft opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Avebe. Meer
  Nabestaandenoverbruggingspensioen
  Nabestaandenoverbruggingspensioen

  Wilt u iets extra’s regelen voor uw partner voor het geval u tijdens uw dienstverband komt te overlijden? U kunt dan via ons kiezen voor het nabestaandenoverbruggingspensioen. U kunt dit aanvragen bij de HR afdeling van Avebe. Maar let op: u kunt deze verzekering alleen afsluiten binnen 3 maanden na indiensttredingsdatum of binnen 3 maanden na wijziging van uw burgelijke staat.
   

  Meer
  Pensioenopbouw tijdens verlof
  Pensioenopbouw tijdens verlof
  Tijdens verlof bepaalt u zelf of u de pensioen- opbouw voortzet. Meer
  Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen
  Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen
  Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat. Meer
  Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
  Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen
  Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan bij uw pensionering. Meer
  Eerder stoppen of langer doorwerken
  Eerder stoppen of langer doorwerken
  De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is de AOW-leeftijd. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Als u eerder of later met pensioen wilt gaan dan moet u dit overleggen met uw werkgever. Meer
  Beginnen met een hoger of juist lager pensioen
  Beginnen met een hoger of juist lager pensioen
  Wilt u beginnen met een hoger of juist lager pensioen? U maakt deze keuze op het moment dat u met pensioen gaat. Meer

 • Hoe zeker is uw pensioen?
  Risico’s Risico’s
  Risico’s

  De hoogte van uw pensioenopbouw staat niet vast. Het is mogelijk dat het pensioenfonds besluit om het opbouwpercentage van 1,738% in een bepaald jaar te verlagen. In dat geval bouwt u in dat jaar minder pensioen op. 
  De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de stijgende prijzen mee kunnen laten groeien. Wij hebben namelijk te maken met de  volgende risico’s:

  • Als de levensverwachting stijgt, dan moeten we de pensioenen langer uitbetalen.
  • De rente kan dalen. Het pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
    
  Meer
  Als er een tekort is
  Als er een tekort is

  Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen: 

  • Uw pensioenopbouw wordt verlaagd.
  • Uw pensioen groeit niet of slechts gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen bij Avebe.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.
    
  Meer

 • Welke kosten maken wij
  De kosten
  De kosten

  Pensioenfonds Avebe maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de uitvoering, waaronder administratie, communicatie, bestuur en extern advies.
  • Kosten om het vermogen te beheren.
    
  Meer

 • Wanneer moet u in actie komen
  Als u verandert van baan
  Als u verandert van baan
  U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar Pensioenfonds Avebe. Meer
  Als u arbeidsongeschikt wordt
  Als u arbeidsongeschikt wordt
  Als u arbeidsongeschikt wordt, dan moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Wij zorgen ervoor dat uw pensioenopbouw doorloopt. Meer
  Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
  Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
  Meld uw partner dan bij ons aan. Uw partner is dan verzekerd voor partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan zijn zij verzekerd voor een wezenpensioen. Meer
  Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont
  Als u gaat scheiden, uw partnerschap beeindigt of niet meer samenwoont
  Meld dit dan bij ons. Wij zorgen ervoor dat de verzekering voor (tijdelijk) partnerpensioen wordt beeindigd. Ook zorgen we ervoor dat het opgebouwde pensioen en partnerpensioen verdeeld wordt met uw ex-partner. Meer
  Als u verhuist naar het buitenland.
  Als u verhuist naar het buitenland.
  Geef uw adreswijziging via Avebe aan ons door. Meer
  Als u werkloos wordt
  Als u werkloos wordt
  Na uw uitdiensttreding eindigt de verzekering voor het partner- en wezenpensioen. Let er dan op of er nog voldoende inkomen is voor het geval u voor uw pensioendatum overlijdt. Meer
  Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
  Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid
  Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij 'Welke keuzes heeft u zelf?'. Meer
  Mijnpensioenoverzicht.nl
  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Bekijk minstens een keer per jaar hoeveel  pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en  wat u straks kunt verwachten. Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
   

  Meer
  Als u vragen heeft
  Als u vragen heeft
  Heeft u vragen over uw pensioen bij Avebe? Neem dan contact op met het pensioenfonds op telefoonnummer 013 - 462 93 00. Meer