Op 14 augustus 2019 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in juli gedaald van 118,2% naar 117,5%.

De onderliggende voorzieningen zijn in juli gestegen, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand weer verder is gedaald. Dankzij positieve rendementen is het vermogen van het fonds in juli nog wel gestegen. Als gevolg van de dalende rente en deze positieve rendementen is, over het geheel bezien, het vermogen gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad echter de afgelopen maand met 0,7% punt gedaald. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is tevens gedaald van 120,2% naar 119,7%