Op 14 december 2018 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in november gestegen van 120,5% naar 121,2%.

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds – zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen – is in november gestegen van 120,5% naar 121,2%.De onderliggende voorzieningen zijn in november gedaald. Aan de ene kant is de gebruikte rekenrente de afgelopen gedaald, waardoor de voorzieningen licht zijn gestegen. Aan de andere kant zijn nieuwe sterftegrondslagen ingevoerd, waardoor de voorzieningen zijn gedaald. Per saldo resulteert een daling van de voorzieningen. De waarde van het vermogen is in november gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 0,7%-punt gestegen.

Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 122,0% naar 121,9%.