Op 13 december 2019 door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in november gestegen van 117,6% naar 118,6%.

De onderliggende voorzieningen zijn in november lichtelijk gedaald, omdat de rekenrente de afgelopen maand iets is gestegen. Dankzij positieve rendementen is het vermogen van het fonds daarnaast gestegen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad hierdoor de afgelopen maand met 1,0%-punt toegenomen. Onze beleidsdekkingsgraad – zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden – is gedaald van 118,3% naar 118,1%.