Op 13 augustus 2020 door: Pensioenfonds Avebe

Pensioenfonds Avebe wil graag weten hoe u denkt over risico's in uw pensioen. Daarom kunnen deelnemers (binnenkort) meedoen aan het deelnemersonderzoek.


Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek over uw pensioen. We willen graag van u weten hoe u denkt over risico’s en onzekerheid. Ook willen we weten hoe u denkt over maatschappelijk verantwoord beleggen. Het onderzoek duurt 10 minuten. Als u het onderzoek al gedaan heeft, dan hoeft u het niet nogmaals te doen. In uw uitnodiging vindt u een link naar een website en een wachtwoord. Met die combinatie kunt u inloggen op het onderzoek. 

Het onafhankelijke bureau IG&H voert het onderzoek voor ons uit, in samenwerking met Achmea. Het onderzoek is anoniem: IG&H ontvangt geen persoonsgegevens van u, ook niet uw e-mailadres. Wij ontvangen alleen resultaten op groepsniveau, niet op persoonsniveau. In het onderzoek wordt u gevraagd naar uw bruto salaris. Uw bruto salaris is het bedrag dat bij de bedragen op uw salarisstrook op de eerste regel staat.

Vragen over het onderzoek

1. Mijn code doet het niet, wat moet ik doen?

Let bij het invullen van de code op dat u hoofdletters goed overneemt. Wanneer u de code kopieert en plakt, let dan ook op het eventueel mee kopiëren van spaties. Het overtypen van de code werkt vaak beter.

2. De website laadt niet, wat moet ik doen?

Gebruik voor het onderzoek een laptop, vaste computer of tablet, maar geen smartphone. Het onderzoek werkt met alle gangbare web-browsers, zoals Chrome, Firefox, Edge, Safari of Opera, maar niet met Internet Explorer.

3. Is het onderzoek anoniem? 

Ja, het onderzoek is anoniem. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en er is geen link tussen uw gegevens en de uitkomsten.

4. Is het belangrijk dat ik meedoe aan het onderzoek?

Ja, het is immers uw pensioen. De meningen van onze deelnemers neemt het bestuur graag mee als er besluiten moeten worden genomen.   

5. Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?

De uitkomsten zijn belangrijke informatie voor het bestuur. De uitkomsten geven een beeld van hoe de aangeslotenen van het pensioenfonds denken over risico’s, onzekerheid en de manier waarop het pensioengeld belegd wordt. Het bestuur kan die uitkomsten gebruiken bij het vaststellen van het beleggingsbeleid.

6. De bedragen in de pensioenmeter zijn niet gelijk aan mijn pensioenaanspraken, hoe kan dat?

Het onderzoek is niet gepersonaliseerd, u ziet daarom een inschatting van pensioenuitkomsten in 3 scenario’s, bij verschillende manieren van beleggen van het pensioen. In het onderzoek zijn aannames gedaan, omdat het niet persoonlijk is. Zo gaan we uit van 40 jaar volledige opbouw van pensioen tot 68 jaar. En van een bepaalde salarisgroep. De genoemde bedragen in de tabel zijn netto (dus na aftrek belasting) en inclusief een volledige AOW. 

Mogen wij u een paar vragen stellen over deze website?

Wij willen deze website zo goed mogelijk maken. Door onderstaande vragen te beantwoorden kunt u ons helpen.