Op door: Pensioenfonds Avebe

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet Toekomst Pensioenen. Daarmee is de grootste hervorming van het pensioenstelsel ooit een feit. De pensioenen van miljoenen Nederlanders, zowel werkend als gepensioneerd, zullen de komende jaren veranderen. Ook de pensioenregeling van Avebe zal veranderen.

Wat staat er in de nieuwe wet?
In deze nieuwe wet staat dat iedereen op een zelfde manier pensioen moet gaan opbouwen. Er komt maar één type pensioenregeling; een beschikbare premieregeling. Dit is een regeling waarbij de pensioenpremies worden belegd. Ook zullen er veranderingen komen in o.a. het partnerpensioen. De nieuwe wet is onlangs aangenomen. Werkgevers en pensioenfondsen hebben nu een aantal jaren de tijd om de nieuwe pensioenregeling in te voeren.


Ontvang je op dit moment pensioen?
Het nieuwe pensioenstelsel raakt iedereen die in Nederland pensioen opbouwt of ontvangt. Ook de gepensioneerden zullen te maken krijgen met veranderingen. In de toekomst zal de pensioenuitkering meebewegen met de behaalde beleggingsrendementen. Dat betekent dat de uitkering het ene jaar iets hoger kan zijn dan het andere jaar. Het pensioenfonds zal er alles aan doen om de uitkeringen zo min mogelijk te laten dalen door gebruik te maken van buffers en rendementen uit te smeren.

Als we meer kunnen delen over de toekomst van ons pensioen dan hoor je dat van ons.