Op door: Pensioenfonds Avebe

De nieuwe dekkingsgraad per 1 maart 2023 is 128,5%

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds - zijnde de verhouding tussen het vermogen en de voorzieningen - is in maart gedaald van 129,8% naar 128,5%.De onderliggende voorzieningen zijn in maart gestegen, omdat de gebruikte rekenrente de afgelopen maand is gedaald. Als gevolg van positieve rendementen stijgt het belegd vermogen van het pensioenfonds.Per saldo is de actuele dekkingsgraad de afgelopen maand met 1,3%-punt gedaald.

Onze beleidsdekkingsgraad - zijnde de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van de laatste 12 maanden - is gelijk gebleven op 131,0%.