Op door: Pensioenfonds Avebe

Je hebt onlangs het Uniform Pensioenoverzicht 2023 ontvangen.

In het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Avebe. En hoeveel je straks krijgt als je situatie niet verandert. In het pensioenoverzicht staan de brutobedragen die je ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. En het pensioen dat je partner en kinderen krijgen als je overlijdt. 

Binnenkort ontvang je ook een persoonlijke pensioenvideo waar jouw pensioenbedragen in staan.