Op 07 augustus 2018 door: Pensioenfonds Avebe

U heeft onlangs uw pensioenoverzicht over 2017 ontvangen.

Wanneer u bij Avebe werkt dan heeft u deze maand het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. In het UPO leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u alleen terug hoeveel u al heeft opgebouwd. Als u wilt weten hoeveel u in de toekomst op kunt opbouwen dan moet u daarvoor inloggen op de Pensioenplanner of op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Waarop moet u letten?
De drie belangrijkste onderdelen in uw Uniform Pensioenoverzicht zijn de tekstblokken over de drie pensioensoorten in uw regeling:
- ouderdomspensioen (onder ‘Wat krijgt u als u met pensioen gaat?’)
- partnerpensioen (onder ‘Wat krijgen uw eventuele partner en kinderen als u overlijdt?’
- arbeidsongeschiktheid (onder ‘Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?’)