Op door: Pensioenfonds Avebe

Onlangs zijn de verhogingen per 1 januari 2021 vastgesteld.

Om jouw pensioen te beschermen tegen inflatie, proberen we de pensioenen jaarlijks te verhogen met een toeslag (indexatie). Onlangs zijn de verhogingen per 1 januari 2021 vastgesteld.

Voor de meeste deelnemers geldt dat de hoogte van de indexatie afhankelijk is van de financiële positie van het pensioenfonds. We maken voor de toeslagbepaling onderscheid tussen een toeslag voor de huidige medewerkers en voor de medewerkers die in het verleden pensioen bij ons hebben opgebouwd.

Voor de huidige medewerkers proberen we het pensioen te verhogen op basis van de loonontwikkeling bij Avebe. Deze was vorig jaar 2,25%. De toeslag bedraagt op basis van de financiële positie van het pensioenfonds 0,8%.

Voor de oud-medewerkers gebruiken we de prijsinflatie als maatstaf. Deze was vorig jaar 0,6%.

Groep 1:
Met pensioen of ontslag voor 1 april 1996: 0,6%.

Groep 2:
Met pensioen of ontslag vanaf 1 april 1996 tot 9 december 1999: 0,6%

Groep 3:
Met pensioen of ontslag vanaf 9 december 1999: 0,2%