Op door: Pensioenfonds Avebe

Per 1 januari 2024 verhogen we de pensioenen.

In de regel wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom probeert Pensioenfonds Avebe je opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Op die manier probeert het pensioenfonds je pensioen mee te laten groeien met de stijging van de lonen of prijzen. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening (of indexatie).

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen van de verschillende groepen per 1 januari 2024 als volgt te verhogen.

• groep 1: Met pensioen of ontslag voor 1 april 1996: 1,6%

• groep 2: Met pensioen of ontslag vanaf 1 april 1996 tot 9 december 1999: 1,6%

• groep 3: Met pensioen of ontslag vanaf 9 december 1999: 1,2%

• groep 4: De huidige medewerkers: 3,4%

Voor de oud-medewerkers gebruiken we de prijsinflatie als maatstaf. Deze was in de periode augustus 2022 – augustus 2023 1,6%. Voor groep 3 en 4 is de verhoging voorwaardelijk. Voor groep 3 wordt er gekeken naar de financiële postie van het pensioenfonds. Voor groep 4 kijken we naar de collectieve loonsverhoging bij Avebe. Deze was in 2023 4,35%. Voor groep 1 en 2 geldt een (deels) onvoorwaardelijke toeslag.