Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde…

Dekkingsgraad April

Dekkingsgraad April

door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad is in april gestegen van 120,8% naar 122,0%.

Dekkingsgraad Februari

Dekkingsgraad Februari

door: Pensioenfonds Avebe

De actuele dekkingsgraad is in februari gedaald naar 122,0%

Dekkingsgraad januari

Dekkingsgraad januari

door: Pensioenfonds Avebe

Onze dekkingsgraad is weer iets gestegen. De actuele dekkingsgraad is 123%.

Makkelijk inloggen op de Pensioenplanner

Makkelijk inloggen op de Pensioenplanner

door: Pensioenfonds Avebe

U kunt nu nog gemakkelijker inloggen op onze pensioenplanner.

Nieuwe premies zijn bekend

Nieuwe premies zijn bekend

door: Pensioenfonds Avebe

De premies voor het nabestaandenoverbruggingspensioen zijn bekend.